1. 1.
    Kusura bakmayın ama sizin davarlığınızdan kaynaklanan durumdur. Evet.
    1 -7 ... oytunkaran
  2. 2.
    deveci alpay'ın işlettiği gibi, kız yerine bir erkekle 3 ay takılmış olunabilir.
    1 ... monk of monkmountain