1. 1.
    5.91 ile kıskanç Almanya'nın Çomar tokatladığı kurdur. *
    6 -1 ... alkolik oldum