1. 1.
    Tt arena da yaşanan dramdır. Ahahahah.
    4 ... be happy yine yine yeniden