1. 1.
    40ından sonra zengin olacak insandır. Doğu da aile hekimi olursa temizinden aylık 10 bin i var.
    ... pepelek