1. 1.
    teknik olarak doğru bir aziz millet mümini sorunsalidir...
    2 ... erectof