1. 1.
    korunmaya, bakım ve yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın görevlerini, sorumluluklarını, faaliyet ve gelirlerine ait esasları düzenleyen, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunudur.
    1 ... cevapsiz soru