1. 1.
    bir tarihi realite. 28 şubat, ordudaki aydın ve kemalist subayların irtica tehdidine karşı aldığı son derece haklı ve yerinde bir önlemdir. Çok da iyi olmuştur.
    -3 ... has kemalist