1. 1.
    Meme yaptı bu hava da ha.
    -1 ... asuregibisurat