1. 1.
    Birazdan basın toplantısında açıklanacaktır.
    -1 ... forzaslan