1. 1.
    olmayan insandir. kimse yapmamıştır.
    -2 ... erectof