bugün

23 Eylül ekinoksu ile Kuzey Yarımküre'de sonbahar, güney Yarımküre'de ise ilkbahar başlamış olur. Bu tarihte gece ve gündüz eşit hale gelir. Takip eden günlerde ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik gelir ve Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

EKiNOKS NEDiR?
Ekvator’a güneş ışınlarının dik gelmesi sonucun gerçekleşen, gece ve gündüz süresinin eşitliği durumuna denir.