1. 0.
    istanbul'un karamsar havasından kaynaklanır.. az biraz güneş çıkınca göbişini aç ve güneşe selam ver geçer..
    1 ... fatal