1. 1.
  Çok değil. Bundan 20 yıl sonra Türkiyede din dağılımının değişeceğini düşünüyorum.

  Bir kere böyle giderse müslüman nüfus hızla düşecek. Siyasal islamdan doğan kaygılar, araplaşma kaygısı, ümmetçilik adı altında ülkeye doldurulan afgan, suriyeli göçmenler, genç nüfusun sekülerleşme eğilimi, internet çağıyla beraber sorgulamaların ve bilgi edinmelerin artması, en önemlisi de müslüman önde geleni olarak addedilen, örnek müslüman diye öne çıkartılan tiplerin insanlık, ahlak ve hukuk dışı tavırları...

  işte 2038 yılında şöyle bir tablo bekliyorum:

  Deizm: en yükselişte olacak inançtır. Tanrı inancını korumakla birlikte dinleri ve ruhban sınıfını reddeden; hacıdan, hocadan, hurafelerden ve tarikatlardan nefret eden seküler, şehirli, eğitimli gruplar ile yeni nesil gençler ve özellikle aleviler arasında bu inancın taraftar toplayacağını düşünüyorum.

  Tengricilik: en büyük eksiği kurumsallaşma olan ve belli bir ritüeli olmayan tengriizm buna rağmen deizme yatkın olan türkçü gençler ve türk milliyetçileri arasında yayılarak deizmle birlikte yükselişe geçen inançlardan olacaktır.

  Ateizm: Tanrıtanımazlık olan ateizmin sanılanın aksine yükselişe geçeceğini ama bir deizm kadar taraftar toplayamayacağını düşünüyorum. Tarih boyunca Türkler öyle veya böyle bir Tanrı'ya hep inandılar. Dine tepkili olan ama bunu aşırıya varan davranışlarla dile getirenlerin ateizme meyledeceğini düşünüyorum.

  Zerdüştlük: özellikle hdp gibi kürtçü sol gruplara yakın seçmen kitlesinde islam'a karşı bir tepkinin olduğu aşikar. Devletin dini dedikleri ve kürtlerin gelişememesinde büyük rol oynadığını düşündükleri tarikat, cemaat bağları ve hüdapar, akp gibi muhafazakar kürtlerin desteklediği partiler hdp tabanından büyük tepki çekiyor. Yükselen etnik siyaset ve kürtçülük düşünüldüğünde hdp'ye yönelen kitlede eski iran kürt inancına olan ilgi artacağa benziyor. Dini inancı olmayan ya da zayıf olan, kürtçü kimliği ağır basan kürtler bence zerdüştlüğe evrilecek. Aynı yeni nesil türkçülerin tengricilikte karar kılması gibi.

  Hristiyanlık: artan misyoner çalışmaları ve toplumun bir kesiminde olan batı hayranlığı nedeniyle bir nebze yükselişe geçeceğini düşünsem de bu inanç en fazla nüfusun %1'inde taraftar bulabilecektir.

  Musevilik: sayılarının azalacağını ya da yerinde sayacaklarını düşünüyorum. Baskılardan bunalıp israil'e göçen nüfus artarsa belki de ülkede hiç musevi varlığı kalmayadabilir.

  islam: ve geldik islam'a... Bence bütün yukarıda saydığım gerekçelerden dolayı Türkiyede en çok taraftar kaybeden inanç olacak. 20 yıl sonra müslüman nüfusta gözle görülür bir azalma olacak. Hatta bu azalmanın büyük çoğunluğu deizme geçenlerden ve bir kısmı da ateizme dümen kıranlardan ve cüz'i miktarda bir kısmı da göktengricilik ve zerdüştlükte karar kılanlardan dolayı olacak.
  3 -1 ... amor a la mexicana