1. 1.
    olması gereken beklenen bir gelir getirici üretimdir.
    1 ... erectof