1. 1.
    Toplar dan bazıları ya patlak çıkmış ya da iyi hava basılmamış.
    ... we did it