1. 1.
    aziz milletinizin henüz haberi olmadığı gerçektir.
    ... erectof