1. 1.
    Allahın elçisinin böyle basit olaylar için kullanılmasını çok yanlış buluyorum. ama bizim milletin hoşuna gider gene alkış alırlar.
    ... cedit i cort