1. 1.
  Geçen gün bir raporu inceleme fırsatı yakaladım. Dünya Ekonomik Formu tarafından hazırlanmış rapor. 130 ülke değerlendirmeye alınmış.
  "2017 Küresel insan Kaynakları Raporu"..
  Sonuçlar oldukça ilginç. Sizinde mutlaka ilginizi çekecektir. Hatta öyle bir veri ile karşılaştım ki; şaşırdım kaldım.

  insanoğlunu hep müsrif biliriz ama bazı konularda müsrifliği tavana çıkardığını ve boşa zaman harcadığını görmek beni üzdü.

  Gelelim veriye; Bu rapora göre "Küresel insan Kaynağının sadece %62 si değerlendirilebiliyor" %38 lik bir kesim ise kimsenin umrunda olmuyor, yetenekleri dikkate alınmıyor ve heba olup gidiyor. Yine raporun verilerine göre 25 ülke insan kaynaklarının %70 inden tam anlamıyla yararlanıyor. Bu da"Eğitim- Çalışma Ortamı- Sanayi " vb alanlarda gelişmişliğin ve refahın sağlandığı, ayrıca başarılı bir akış döngüsü oluştuğunu gösteriyor. Türkiye maalesef bu raporda bu alanda 60, 33 puan işe 75. Sırada. Mauritius, Sri Lanka, Ruanda ve Gana bizi geçen ülkelerden bazıları. ilkokullarımızın kalitesinde 95. sıradayız 130 ülke içinde. Eğitim kalitesinde ise maalesef 96. sıradayız.

  Eğitim başarısı tüm dünyada artış trendine girmesine rağmen, iş dünyasında yani emek piyasasında istediği fırsatları yakalayaıyor ve yeteneklerini tam olarak sergileyemiyor. Ya %38 lik kesimin içinde kalıyor ya da fırsat bulduğunda, bulduğu fırsat yetenekleri, bilgi ve becerileri ile uyuşmayan ama onu çalışmak zorunda bırakan bir ortamda kalıyor.

  Potansiyelini kullanamayanlar olarak adlandırılan bu kesim 3 ana grupta toplanıyor;
  1- Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle iş dünyasının dışına itiilen kadınlar
  2- Çalışmayı bırakmak istemeyen yaşlı emekçiler
  3- Genç kesimde var olan ve kanyan yara haline dönen "Genç işsizliğinden Etkilenen Gençler...
  1 ... karacay cerkes