1. 1.
  Türkçe Konu Dağılımı (30 Soru) :

  - Sözcükte anlam
  - Cümlede anlam
  - Paragraf (Ana Düşünce , Yardımcı Düşünce) , Paragrafta Yapı , Paragrafta Anlatım Biçimleri
  - Ses Bilgisi
  - Yazım Kuralları
  - Noktalama işaretleri
  - Dil Bilgisi
  - Anlatım Bozukluğu


  Matematik ve Geometri Konu Dağılımı (30 Soru) :

  - Temel Bilgiler ve işlem Yeteneği
  - Temel Kavramlar
  - Sayı Sistemleri
  - Doğal Sayılarda Bölme
  - Bölünebilme
  - Asal Çarpanlara Ayırma
  - OBEB ve OKEK
  - Rasyonel Sayılar
  - Basit Eşitsizlik ve Sıralama
  - Mutlak Değer
  - Üslü Sayılar
  - Köklü Sayılar
  - Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
  - Oran ve Orantı
  - Denklem Çözme
  - Problemler (Sayı, işçi havuz, hareket, yüzde, karışım, grafik vb.)
  - Kümeler
  - işlem
  - Modüler Aritmetik
  - Permütasyon ve Kombinasyon
  - Olasılık
  - Üçgende Açı , Alan vb.
  - Çokgenler, Paralel Kenar, Dikdörtgen, Kare, Yamuk-Deltoid, Çember-Daire , Analitik Geometri, Katı Cisimler


  Vatandaşlık (Anayasa) Konu Dağılımı (12 Soru) :

  - Temel Hukuk Bilgileri
  - Devlet ve Devlet Biçimleri
  - Türk Anayasa Tarihi
  - 1982 Anayasası
  - Temel Hak ve Ödevler
  - Yasama
  - Yürütme
  - Yargı
  - idari Hukuku
  - Türkiye'nin idari Yapısı
  - Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
  - Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
  - Türk-islam Düşünürleri


  Coğrafya Konu Dağılımı (18 Soru) :

  - Dünyanın Şekli, Hareketleri ve Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  - Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri
  - Türkiye'nin iklimi ve Bitki Örtüsü
  - Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
  - Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
  - Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
  - Grafik ve Tablo Yorumlama

  Tarih konu içeriği (30 Soru) :

  - ilk Türk Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
  - ilk Türk ve islan Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
  - Anadolu Türk Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
  - Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
  - III. Selim'den itibaren Türk inkılabını Hazırlayan Etmenler
  - Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
  - Ulusal Kurtuluş Savaşı
  - Atatürk inkılapları
  - Atatürk'ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve ilkeleri
  - Atatürk Dönemi Dış Politika ve iç Olaylar
  - II. Dünya Savaşı
  2 ... firstman