1. .
    işsizlik-enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen ünlü phillips eğrisinin uzun dönemli analizini yapan abd'li iktisatçı edmund phelps tarafından, "Makroekonomi politikası için zaman dönemleri arasında karşılıklı degiş-tokuş imkânlarını incelemesi" nedeniyle kazanılan ödüldür.
    ... wad ar yu tolking ebat yu