1. 1.
    galli iktisatçı clive gringer tarafından, "yaygın trendler gösteren ekonomik zaman serilerinin kointegrasyon incelemesi için geliştirdiği yöntemler" nedeniyle ve abd'li iktisatçı robert engle tarafından, "değişken-zamanlı finansal dalgalanmaları gösteren ekonomi zaman serilerinin* ARCH (otoregresif koşullu heteroskedasite) incelemesi için geliştirdiği yöntemler" nedeniyle kazanılmış ödüldür.
    ... wad ar yu tolking ebat yu