bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    galli iktisatçı clive gringer tarafından, "yaygın trendler gösteren ekonomik zaman serilerinin kointegrasyon incelemesi için geliştirdiği yöntemler" nedeniyle ve abd'li iktisatçı robert engle tarafından, "değişken-zamanlı finansal dalgalanmaları gösteren ekonomi zaman serilerinin* ARCH (otoregresif koşullu heteroskedasite) incelemesi için geliştirdiği yöntemler" nedeniyle kazanılmış ödüldür.
    ... wad ar yu tolking ebat yu