1. 1.
    olan bitenm, devalüasyon, o günleri hatırlattı.
    2 ... shreddinger