1. 1.
    yalnız bırakılmamalıdır. gazı var mı, altını pisletmiş mi, karnı tok mu diye sık sık kontrol edilmelidir.
    4 -2 ... biralextenfazlasi