1. 1.
    (bkz: santa cruz v10)
    Al keyfine bak omur boyu.
    1 ... pembepapyonlufil