1. 1.
    TC Hazinesi 2 yıllık tahvil ihraçlarında artık %16.89 oranından borçlanabilmektedir. Bu kadar yüksek faiz oranıyla borçlanmanın sürdürülebilmesi mümkün değildir. Borçlanamazsak ne olacaktır? Cari açığımız çok yüksek olduğundan, oradaki açığın da finanse edilmesi gereği vardır. Kur çok yüksektir. Türkiye'den para kaçışı vardır. Türkiye, ağır bir krize sürüklenmeden önce bir şeyler yapma gereği vardır. Türkiye alarm veriyor.
    1 ... jim peterik