1. 1.
    Aramızda karne ile ekmek alanların var olduğu anlamamızı sağlayan hainlerdir.
    ... zenn lavian