1. 1.
    lakin bu değişiklikte 82 anayasası'nın anti demokratik yönünü, değiştirmeye yetmemiştir.
    1 ... la maison bleu