1. 1.
    1950 modası

    Şahsi yorumum olarak, 80'ler ve sonrasından daha çok göze hoş gelen modadır. bu, eskiye özlemin, içinde bulunulan çağın kıskaçlarından bunalmanın bir getirisi de olabilir.
    1 ... petit homme