1. 1.
    Yayınevi, Bentralverlag olan kitap. Dede yadigarı.
    ... judas