1. 1.
    1925 Şeyh Said isyanı'ndan sonra hazırlanan Şark ıslahat Planı’nın parçası olarak 1927’de çıkarılan bir sürgün kanunuyla Diyarbakır ve Beyazit (Ağrı) Vilayeti’nden 1400 kişi batıdaki illere sürülmüş, bunların yerine Dobruca, Bulgaristan, Kıbrıs ve Kafkasya’dan gelen Müslümanlar yerleştirilmişti. Aynı yıl, bir çeşit ‘olağanüstü hâl valiliği’ olan ‘Umumi Müfettişlik’ kurumu oluşturuldu ve ülke beş müfettişlik bölgesine ayrıldı. Başlarına da rejimin en has adamları atandı. Ama bu ‘tedbirler’e rağmen 1926-1930 arasında kademeli olarak gelişen Ağrı isyanı önlenemedi. isyanın kanlı biçimde bastırılmasından sonra hem ‘Kürt Meselesi’ni halletmek hem de Türkiye’ye dalgalar halinde gelen Müslüman muhacirlerin iskân sorunlarını çözmek için bir ‘iskân kanunu’ hazırlandı. ilk kez 5 Mayıs 1932’de TBMM’ye sunulan tasarı, üzerinde tartışmalar yapıldıktan sonra Muvakkat Encümen’e havale edildi, altı ay sonra encümen raporu Meclis’e sunuldu.

    Detaylı bilgi linkte:
    https://www.google.com/am...kurtler-23626h.htm?espv=1
    ... imperium turcicum