1. 1.
    göbeğinin boyu ve gözlerinin yanında önemi kalmayan erkeklerdr.
    ... oyees