1. 1.
    Tarihin yeniden yazıldığı karanlık senelerdir. Bu aralıkta tarih tamamen tahrif edildiğinden geçmişle bağımız kopmuş durumdadır ve her şey muammadır.
    ... ktm li aynasiz