1. 1.
    Şaibeli murdar bir seçim sonucu aldıkları mazbataya bakıp bakıp kudurmalaridir.

    içeriye girdiğimde mazbatasını sıvazlıyordu.
    -4 ... a t e c h s o