1. .
  10 mart 2008 uludag universitesi eyleminin bir nevi yansımasıdır. yirmiye yakın öğrenci mühendislik fakültesi önünde toplanmış ve mart ayındaki eylemdeki faaliyetlerinden ötürü bazı arkadaşlarının soruşturmaya uğramasını ve bilinmeyen bir tarihte küpeli bir arkadaşlarının sağ görüşlü öğrenciler tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğramasını protesto etmişlerdir.

  eylemci grup düdük çalarak diğer öğrencilerin dikkatlerini üzerlerine toplamış ve üniversite yönetimi ile üniversitenin güvenliğini sağlayan birimleri eleştiren iki şarkı söyledikten sonra grup sözcüsü tarafından olay tv muhabirine demeç verilip olaysız dağılmıştır.

  bu esnada sivil polis, üniversitenin güvenlik amiri ve sivil bir jandarma tarafından da eylemci grubun bu eylemdeki aldıkları rol ve diğer eylemlerde rolleri tesbit edilmek amacıyla görüntüleri alınmıştır.

  üniversite güvenlik amiri görüntü alırken eylemci gruptan bir öğrenci ''kimsin lan sen ne çekiyosun benim öğrenci kimliğim var ben öğrenciyim sen nesin?'' diyerek olay tv kamerası önünde dikkatleri üzerine çekmek maksadıyla bağırmış, üniversite güvenlik personeli amiri tam kameraya karşı konuşacakken mevzubahis öğrenci ''küfretmesene lan, arkadaşlar gördünüz tehdit etti'' diyerek o günkü misyonunu başarıyla yerine getirmiştir.

  eylem için üniversite yönetiminin izni alınmamış, ceza kanununda izinsiz gösteri meskun mahallin huzurunu ve asayişini bozduğu gerekçesiyle yasaklanmasına rağmen muhabire böyle bir şey için izin almak gerekmediği iddia edilmiştir.

  jandarma personeli ve amirleri olaya gayet soğukkanlı yaklaşarak eylemci grubun kendileri için faşist kolluk gücü tabirini kullanmasına rağmen olayı kişiselleştirmeyerek eyleme müdahale etmemiş ve hatta bazı sağ görüşlü öğrenciler tarafından eylemcilere saldırılacağı istihbaratının alınmasıyla eylemci grubun etrafında makul bir güvenlik şeridi oluşturmuştur.

  her çeşit eylem gösteri miting; kişi veya kişilerin önceden izin almak şartıyla hukuksal sınırları çizilmiş en doğal hakkıdır. bu hukuki sınır aşıldığı ve eylem meşru olmayan bir hüviyete büründüğü taktirde kolluk güçleri o hukuki sistemin kendilerine vermiş olduğu meşru haklara istinaden eylemi dağıtmakla mükelleftir. 16 mayıs bazı provokatörlerce koz olarak kullanılmak istenmiş ancak jandarma bu sefer bu oyuna gelmemiştir.

  ayrıca olay tv, sayıca küçük bir öğrenci grubundan başka eylemin doğrudan veya dolaylı sonuçlarından etkilenen jandarma, esnaf, akademik personel ve hatta üniversitenin diğer öğrenci paydaşlarının fikirlerini dinleme gereği dahi duymayarak tarafsızlığını çok güzel ortaya koymuştur(!)
  -4 ... sirin baba