1. 1.
    Bugün çıkardığım aftır.

    Tüm donuzluluların donuzunu kaldırıyorum. Hadi bakalım.

    Sizde affa destek olup, donuzluların hayata alışmasına yardım edebilirsiniz.
    -1 ... yahigewrovski