1. 1.
    bence kestirip atmak gerekir, kibrit çöpü gibin ne öyle. rakıyı çok severler ama.
    -3 ... biktimlan
  2. 2.
    16 cm 'den küçük hangi kuruma baş vurmamız gerekli.
    ... mukukulu