1. 1.
    soy ağacından çıkan gurur tablosu yiğidin harman olduğu battalgazi'nin torunu olmak Allah'ın bir lütfudur.
    -2 ... seruven44