1. 1.
    ama hemen durmuştur. konya'nın karı da karısı da bu kadar olur! birden durur!
    1 ... snowman in the sun