1. 1.
    An itibariyle 29 zilhicce akşamı ile 1439 Hicri yılı bitmiştir. Yarın 1 Muharrem 1440 Hicri yılbaşıdır. Bütün Muvahhid müslümanların yılbaşını tebrik ederim.

    Ahir zaman için Resulullahın bize anlattığı rivayetlerin bir çoğunun gerçekleştiği ve işaret edilen senelerin tam ortasında olmamız açısından çok önemli bir eşik olan 1440 senesinin bütün müslümanlara hayır ve sebat getirmesini Allah tan dilerim.

    Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Allah bütün müslümanların ayaklarını sabit kılsın.
    2 -2 ... gaiptengelenadam