1. 1.
    Rafet el roman- yaşa çiftçi . Çiftçilere yazılmış manidar ve tek eser olabilir.
    ... yarasagozlukartal