1. 1.
    14 mart tıp bayramı altında çok daha derin bir tarih ve anlam barındıran bir gün. birinci cihan harbi'nin ardından 13 kasım 1918'de başlayan istanbul'un ingiliz kuvvetlerince işgali döneminde, 1919'un ocak ayında haydarpaşa'daki tıbbiyenin bir bölümü de işgale uğrar. bu okul aynı zamanda askeri bir tıbbiyedir. okuldan kaçmayı başaran bazı öğrenciler anadolu'da kuvayı milliye'ye katılırken, kalan öğrenciler ingilizler tarafından çok kötü şartlar altında mahpus bulunmaktadır. işgalci kuvvetler öğrencilere şiddet uygulayıp aşağılar, apoletlerini söküp atar ve kimilerinin üniformalarını çıkartıp çiğner. buradaki öğrencilerin büyük bir kısmı anadolu'dan gelmiş, giyecek başka kıyafeti dahi olmayan öğrencilerdir ve tıbbiyede öğrencilerin gece uyku kıyafetleriyle derslere girdiği bir dönem başlar. işgalden etkilenen sadece öğrenciler olmaz, hocalar da aynı baskıya maruz kalır; hatta doktor mehmet esat paşa gibi bazı hocalar da tutuklanıp malta'ya sürgüne gönderilir. okulda kalan öğrenciler ülkenin sahipsiz olmadığını göstermek için bir şeyler yapmak ister ve 14 mart 1827'de kurulan tıphane ve cerrahhane'nin 92. kuruluş yıldönümü adı altında bir etkinlik tertiplenir. tıp talebe cemiyeti de bu amaçla 14 mart 1919 günü darülfünun konferans salonunda bir toplantı düzenler. toplantıda tıbbiyenin tarihçesi ve ülkenin durumu üzerine hararetli konuşmalar yapılır. aslen istanbul'un işgaline bir meydan okuma olarak düzenlenen bu tören, daha sonra her yıl tekrarlanır olup 14 mart tıp bayramı'na dönüşür.
    *****
    hekim olmayı kolay bir şey zannedip bir insanın hayatının senin ellerinde olmasının nasıl bir psikoloji olduğu hakkında zerre fikri olmadan atıp tutanlara, devletin imkansızlıklarının faturasını çalışana kesip hastaneyi birbirine katan hasta yakınlarına, hiçbir ihmal, zafiyet ya da noksanlığın olmadığı tedavide hastanın yanıt vermemesi halinde sağlık personeline uygulanan sözlü ve fiziksel şiddete, üzerine bu da yetmeyip kendine 1919'daki ingiliz kuvvetlerini örnek alıp cinayet işleyen kansızlara inat; yine ilk kuralı hatırlayıp "primum non nocere" diyor, 14 mart 2018'de tüm sağlık çalışanlarının, tıp öğrencilerinin ve meslektaşlarımın tıp bayramı'nı kutluyorum.

    tıp bayramı'nın tarihçesi için kaynak: i.ü. cerrahpaşa tıp fakültesi tıp tarihi ve etik anabilim dalı öğretim üyesi ve türk tıp tarihi kurumu başkanı prof. dr. gülten dinç
    ... varamir