1. 1.
  Çanakkale deniz savaşlarının süresidir.Çanakkale boğazını çocuk oyuncağı gibi gören ve boğazı karadan çıkartma yapmadan 2 gün bile sürmeden geçeceği iddaa eden zamanin üstün gucu ingiltere'nin ve müttefiklerinin büyük bir hezeyana uğramasıyla son bulan savaştır.

  Osmanlı ordusundaki kayıp resmi kayıtlarda 253.000 olarak geçsede kimi tarihçiler tarafından bu sayi 290.000lerde oldugu soylenir.

  Ingilizler ve müttefiklerinin kayıplarının ağır zırhlı gemileri ve sömürge bölgelerinden getirdikleri askerler olmuştur bu askerlerin çoğunluğunu anzaklar yani yeni zelanda ve Avustralya askeri birlikleri oluşturmaktadır.Düşman ordusunun aldığı hasar ise resmi kayitlarda 252.000 olarak geçmektedir.

  Not:surekli bulunan ani defterleri ve kazilar sonucu ulaşılan verilerden bilgiler ışığında bu savaşın verdiği etkiler bize daha açık ve net bir şekilde yansitilmaktadır.
  1 ... kiz varmis herhalde burada
 2. 2.
  ingiliz kuvvetlerinin çanakkale savaşında geçirdikleri süredir.
  2 günde geçip beş çayınıda istanbulda içeceklerini iddia edip tam 14 ay 14 gün boyunca çanakkalede askerimizle savaşmışlardır.
  ... sonmez alev