1. 1.
    valla bak durumudur çünkü inamazsınız.

    istanbul 13
    erzurum 19 celcius.
    ... pilotmont 1