1. 1.
    Aydınoğlu gibi bir bilgenin paylaşımlarından maalesef yoksun kalacaklar. 12. Neslin en büyük kaybı.
    ... hatake kakashi