1. 1.
    12 eylül'e muhalif olanlar tarafından görmezden gelinenlerdir.

    Mesela fesli piçin vatandaşlıktan atılması güzel bir olaydır.
    ... has kemalist