1. 1.
    ne güzel de yağıyor başkentimize.
    1 ... ivanovna