1. 1.
  Akape'nin tarım politikalarına ve yalanlarına karşı tokat gibi bir yazıdır.

  --spoiler--

  Mazota zam yap…
  Elektriğe zam yap…
  Suya zam yap…
  Otoyollara- köprülere zam yap…
  Hiçbir maliyet artışını umursama…
  Üreticiyi destekleme…
  Çiftçilere girdi sağlayan KiT'leri özelleştirmeye de­vam et…
  Tarım ve mera gibi hay­vancılık alanlarını yok ettir…
  Yetmezmiş gibi:
  Gümrükleri sıfırlaya­rak üretimi dışarıya bağla…
  Döviz artışlarını salt komp­locu kafayla değerlendir…
  Tohumdan ilaca tüm ithal girdi fiyatlarının dört kat artmasını seyret…
  Küresel gıda şirketinin tem­silcisini tarım bakanı yap…
  Suçu salt üreticilerin-satıcı­ların omuzlarına yükle…
  Sonra sitem et:
  “Bu kadar zam olmaz!”
  Suçluyu kendi dışında ara­yan kafa budur!
  insan özeleştiri yapar; çı­kar halkın karşısına, “Biz 16 yıldır tarımda büyük hatalar yaptık özür dileriz; bundan sonra düzelteceğiz” filan der.
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) açıklamasına göre, Tür­kiye gıda fiyatları artı­şında dünyada beşinci! Üstelik dünya gıda fiyat­ları yüzde 9 düşerken!
  iktidarın başı Erdo­ğan bu sorunu sadece fiyatla ilişkilendiriyor; “gıda fiyatlarına ayar çekeceğiz!”
  Hele… Her seferinde komisyoncuyu ortadan kaldıracak, gıdayı ucuz­latacak “yeni hal yasası” çıkaracaklarını söyle­miyor mu; artık komik oluyor!
  Son yıllarda aynı cümleyi kaç kez kurduğu­nu biri hatırlatmalı!

  Bu kaçıncı yasa

  ilk hal yasası…
  12 Eylül 1960 tarih ve 80 sayılı Toptancı Halleri Sureti idaresi Hakkında Ka­nun ile yapıldı. Yıllar sonra…
  AKP, 26 Mart 2010 tarihinde -sözüm ona tü­keticinin üreticiden ala­cağı sistemi getiren- “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derin­liği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çıkardı.
  Erdoğan yine kamuoyu­na müjdeyi verdi: “Gıda fiyatları artık yüzde 25 ucuzlayacak!”
  Fakat. Hal yasasının yü­rürlük tarihi/uygulanma­sı “hazırlıklar tamamlansın” diye 2011 yılında, önce 22 Mart'a ve sonra sene sonuna bırakıldı.
  Hal yasası 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdi. Pazar karıştı AKP hemen hal yasasında yönetmelik değişikliği yaparak uygula­mayı 2012 yılı Temmuz ayına bıraktı.
  O tarihe gelindi, “sıkıntılar sonuçlanmadı” diye yine yö­netmelik değişiklikleriyle hal yasası 31 Aralık 2012 ta­rihine kaldı.
  “Yönetmelik değişiklikleri son bulur, pazar ucuzlar” demeyiniz!
  Yine bazı yönetmelik de­ğişiklikleri yapıldı ve yasanın uygulanması ertelenip 1 Temmuz 2013'e kaldı!
  1 Ocak 2014 tarihinde hal yasası hayata geçirildi. Ancak yönetmelik değişikli­ğiyle yasanın yürürlük tarihi, önce 22 Mart sonra 31 Aralık olarak belirlendi!
  Uzatıp kafanızı şişirmeye­yim… Zaten hal yasası ka­faları allak bullak etti; yönetmelikler değişip durdu! AKP-Erdoğan ise sık sık “hal yasasını değiştireceğiz” sözlerini sürdürdü! Benzer lafları bugün de tekrarlayıp duruyorlar; “Hal yasası çıkınca gıda fiyatları ucuzla­yacak!”
  Ucuzluk hal yasasıyla filan olmaz.
  Atatürk gibi yapmanız gerekiyor. Nasıl mı?

  Atatürk'ün yolu
  Atatürk…
  Üretimden yana lider idi. Tek örnek vereyim:
  Kimileri, medyayı tü­müyle ele geçirmek ya da futbol takımları için Ziraat Bankası'nı devreye soktu!
  Atatürk ise ilk tarım kredi kooperatifini kurmak için, Mersin Tekir Köyü'nden 36 köylüy­le beraber 30 Haziran 1936 günü Silifke Ziraat Ban­kası'nın kapısını çaldı. Tekir Kooperatifi'nin bir numaralı kurucu üyesi oldu! Silifkeli­lerin bir inekten aldığı 2 kilo sütü 18 kiloya çıkardı!
  Atatürk, 2834 sayılı “Ta­rım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ve 2836 sayılı “Tarım Kredi Koopera­tifleri Kanunu”nu çıkarttı.
  Bu iktidar bir sorsa ya kendine:
  Antalya Narenciye­birlik, Antalya Antbir­lik, Adana Çukobirlik, Gi­resun Fiskobirlik, Isparta Gülbirlik, Gaziantep Gü­neydoğubirlik, Samsun Karadenizbirlik, Bursa Ko­zabirlik, Malatya Kayısıbir­lik, Ankara Tiftikbirlik, Edirne Trakyabirlik, Nev­şehir Taskobirlik vs. nasıl yok edildi?
  Erdoğan gerekirse tanzim satış mağazaları açacağını söylüyor!
  izmir incir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, izmir Üzüm Tarım Satış Koopera­tifleri Birliği, Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatif­leri Birliği, Adana Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve ni­cesini Atatürk neden kurdurdu sanıyor? Hangisini yazayım…
  Erdoğan Rizeli olmak­la övünüyor; Atatürk'ün Rize'ye çay getirip ürettirme mücadelesini hiç okumamış!
  “Tarımsal Devrim” sözü korkutursa; Hollan­da'dan israil'e kimi ülkeler ne yapıyorsa hayata geçir­sinler. Biri bataklığı, diğeri çölü tarım alanı haline getirip büyük tarım ihracat­çısı oldu. Biz cennet vatan topraklarımızı yok etmekle uğraşıyoruz! Sonra da…
  Yok üretici depolarına baskın…
  Yok hal merkezlerine baskın…
  Yok marketlere baskın…
  Bunlar palyatif/geçici çö­zümler.
  Dünyayı yeniden keşfet­meye gerek yok; -Hollanda, israil gibi- Atatürk'ün yolun­dan gidin!
  --spoiler--

  Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/...n/olaganustu-hal-3488832/
  17 -2 ... alkolik oldum
 2. 2.
  Üretmediğiniz bir şeyi satarak durumu kurtaramazsınız demiş kısaca.
  4 -2 ... n dakota
 3. 3.
  Yılma öZdil in büyük vurgunundan sonra yeni trend soner yalçın olmuş. Hadi bakalım rastgele.
  2 -7 ... frekans
 4. 4.
  soner yalçın atatürk ve tarım isimli bir kitap yazıyormuş
  hem de koleksiyonluk.
  -3 ... boller
 5. 5.
  patates soğan gibi temel gıda maddelerini bile dişarıdan temin edecek hale gelen tarım ülkesinde kaleme alınmış gerçekleri gün yüzüne döken yazıdır.
  güneş balçıkla sıvanmaz azizim..
  2 ... nardaninciler
 6. 6.
  nedense içinde atatürk geçen her yazı batıyor birilerine.atatürk rte yi çok severdi diye yazı çıksa rte ye de küfreder bunlar.
  2 -1 ... sananebundan
 7. 7.
  Soner yalçını yıllardır takip ederim en iyi araştırmacı yazardır kalemi keskindir odatv davaları boşuna olmadı bu yazısını değil bütün yazılarını takip edin efendim.
  ... sanki biz bilmiyoruz pezevenk
 8. 8.
  maalesef tanzim satıştaki kuyruktaki koyunların haberinin olmayacağı yazıdır.

  seçimden sonra bu zararına yaptığı satışları misliyle geri alacaklar.
  kuyrukta 3 saat beklesinler ve ucuz sebze için saray efendisine tapmayı sürdürsünler.
  5 -2 ... antik kilise sarapcisi
 9. 9.
  patlıcanı atatürke bağlamış yazıklar olsun sana atatürk istismarcısı sözde yazar.
  -2 ... ibni maymun