1. 1.
    bir atmosfer 1013 barometrik değerdedir. 1013' den daha düşük olursa değer alçak basınç daha yüksek olursa yüksek basınç diye nitelendirilir.
    ... conspirator