1. 1.
    mevcut başkanlık sisteminde milletvekillerinin bir fonksiyonu olmadığı düşünülürse ekonomiye katkı yaratacağı şüphesiz olan çıkarımdır. krizin bitmesinin imkanı yok ama iktisadi katkısı olur.

    zaten tasarruf tedbirleri de var. o kadar maaş boşa gitmemiş olur.
    ... zeki muren in got fircasi