1. 1.
    bu adamda bir gudubetlik var.
    ... tunnea12